De Imagerie is een audiovisueel, maatschappelijk brandend collectief, ontstaan vanuit Het Bos en Cordon Coffee, dat experimenteert met communicatie, ondernemingsvormen en andere manieren om de dingen geregeld te krijgen. 


Sinds februari 2015 is Cordon Coffee niet langer een eenmanszaak van Koen Bleuzé, maar maakt het deel uit van vzw de Imagerie. De Imagerie is ontstaan vanuit de gedachte de extra mogelijkheden die vrijkomen met de aanschaf van een grotere koffiebrander, te gebruiken voor het op poten zetten van interessante projecten.


De Imagerie is opgericht door Koen Bleuzé, Arno Kempynck en Thijs Paijmans. Koen Bleuzé is de oprichter van Cordon Coffee en kan naast koffie branden ook koffie zetten! Arno Kempynck studeerde af als socioloog en verdiepte zich verder in Conflict & Development. Thijs Paijmans is naast graag geziene figuur, ook begenadigd cameraman en monteur.


Contact: vragen@deimagerie.be