De Imagerie / Projecten / Visite Feb’19 / 15.02.2019

GITTE LE BRUYN & JOACHIM BADENHORST (LIVE)
+ Dolls Vs. Dictators, (2010, 11’) by Martha Colburn & Spermaceti (2018, 11’) by Jacky De Groen

Friday 15.02.2019 - 20:30
Het Bos, Ankerrui 5-7, Antwerpen

Lekker eten voor aanvang van de film (om 19u)? Otark kookt vanavond, stuur een mailtje naar otarkproductions@gmail.com om te reserveren.

15_02 - Gitte Le Bruyn & Joachim Badenhorst
.jpg

Gitte Le Bruyn & Joachim Badenhorst
 (live)

NL / Voor deze audiovisuele elektronische performance sprokkelt Joachim Badenhorst uit het album ‘Ongerijmde Rijmen’ van Zero Years Kid i.s.m. Sean Carpio, en duikelt Gitte Le Bruyn al animerend in de stapels schetsboeken en aquarellen van Miljan Vukicevic. Digitaal worden kleurrijke figuren geknipt en hergebruikt. Er tuimelen meisjes door de lucht, steden dansen op de zoete tonen van de live muziek.

EN / For this audiovisual electronic performance, Joachim Badenhorst gathers material from the album 'Ongerijmde Rijmen' from Zero Years Kid and Sean Scarpio, and Gitte Le Bruyn animates while diving into the piles of sketchbooks and aquarelle paintings of Miljan Vukicevic. Colourful figures are cut out and reused digitally. Girls tumble through the air, cities dance to the sweet tones of the live music.

Gitte Le Bruyn on Dolls Vs. Dictators, (2010, 11’) by Martha Colburn & Spermaceti (2018, 11’) by Jacky De Groen

NL / ‘‘Ik wou de tactiele kwaliteit van de tekeningen en materialiteit van de verflagen bewaren, een eigenschap die ik ook in haar films herken. Jacky’s film bewonder ik door de mogelijkheid tot abstractie. Hoe meer zij abstraheert, hoe dieper ze in de realiteit kan doordringen, een filmverhaal kan net als een schilderij abstract zijn. Ik hou van het gebruik van geluid en haar grafische eigenzinnige beeldtaal.’’

“At the moment a film is a song, a fairytale, a poem, a document, propaganda, a mural, etc. … I’m as much into reading and looking art as watching films.” (Martha Colburn)

‘‘Wat ik bewonder aan Martha Colburn’s werk is de lichte toon waarachter veel meer schuilt. Ze werkt aan een oeuvre rond belangrijke gebeurtenissen uit de moderne geschiedenis. Ik zie haar als een grensoverschrijder met haar groteske, fantastische iconografie, confrontaties, gevechten, …  ik moet er van lachen, er breekt dan een wilde vreugde, een brutale en mateloze levenskracht uit door.’’

EN / ‘‘I wanted to preserve the tactile quality of the drawings and the materiality of the paint layers, a quality that I also recognize in her films. I admire Jacky’s film because of the possibility of abstraction. The more she abstracts, the deeper she’s able to penetrate into reality, a film story can be abstract like a painting. I like the use of sound and her individual graphical visual language.’’

“At the moment a film is a song, a fairytale, a poem, a document, propaganda, a mural, etc. … I’m as much into reading and looking art as watching films.” (Martha Colburn)

‘‘What I admire in Martha Colburn’s work is the light-hearted tone that hides much more. She is working on an oeuvre around important events in modern history. I consider her as a boundary crosser with her grotesque, fantastic iconography, confrontations, conflicts, … it makes me laugh and then a wild joy, a brutal and immeasurable life force breaks through.’’

vorige / volgende