SAT 12/8 - 20h30: An Attempt – Maxim Hectors / Lasso - Salla Tÿkka, A letter to uncle Boonmee - Apichatpong Weerasethakul & Hyperlinks Or It Didn't Happen - Cécile B. Evans

SAT 12/8 - 20h30: An Attempt – Maxim Hectors / Lasso - Salla Tÿkka, A letter to uncle Boonmee - Apichatpong Weerasethakul & Hyperlinks Or It Didn't Happen - Cécile B. Evans

Visite

Prijs €5.00 Sale

12/8/2017 - 20h30

Pizza is sold out for this evening! Pizza and ice cream will be served by Otark every evening 19h.

An Attempt (2017, 7’) - Maxim Hectors

ENG// An Attempt is a poetical portrait of a young man who, intoxicated with alcohol, struggles to put on his backpack on a sunny afternoon in the city.  In various ways, the film shows the personage from different perspectives. An Attempt addresses the melancholic impression that, in the eyes of others, a person is never seen in his or her entire complexity.

NED// An Attempt is een poëtisch portret van een dronken jongeman die, overdag in de stad, een vergeefse poging onderneemt om zijn rugzak op te rapen. Op verschillende manieren toont de film het personage vanuit verschillende perspectieven. An Attempt is een melancholische mijmering over de onmogelijkheid de ander in haar of zijn volledigheid waar te nemen.

 

Lasso (2000, 3’) - Salla Tÿkka, A letter to uncle Boonmee (2009, 17’) - Apichatpong Weerasethakul & Hyperlinks Or It Didn't Happen (2014, 22’) - Cécile B. Evans

ENG// Maxim Hectors: What characterizes the short films in this program is their unique cinematographic narrative. Lasso uses traditional cinematographic codes in a hyperconscious manner to elevate an almost banal event to an emotionally complex spectacle, A Letter to Uncle Boonmee accomplishes a gentle viewing experience that raises the viewer’s eye’s awareness about certain sensitivities. Hyperlinks or it didn’t happen passes the narrative to a virtual personage who is seeking the recognition of „virtual reality” as a factual reality. These cinematographic and conceptual choices influenced the making of An Attempt and are therefore also latently present to the core of the film

NED// Maxim Hectors: Wat de kortfilms in dit programma karakteriseert is hun unieke cinematografische vertelling. Lasso gebruikt traditionele cinema codes  op een hyperbewuste manier om een bijna banale gebeurtenis te verheffen tot een complex emotioneel spektakel, A Letter to Uncle Boonmee bewerkstelligt een zachte kijkervaring die de blik van de toeschouwer attent maakt voor bepaalde gevoeligheden. Hyperlinks or it didn’t happen laat de vertelling over aan een virtueel personage die de erkenning vraagt van „virtual reality” als een feitelijke realiteit. Deze cinematografische en inhoudelijke keuzes hebben een invloed gehad tijdens het maken van An Attempt en zijn dan ook onderliggend voelbaar tot in de kern van de film.