De Imagerie / Films / Faire-part / NL

FAIRE-PART

Samen met regisseurs Paul Shemisi en Nizar Saleh werken Anne Reijniers en Rob Jacobs momenteel aan een nieuwe film, FAIRE-PART.


fp 1.jpg

SYNOPSIS

‘Faire-part’ is een middellange documentaire over jonge performance kunstenaars in Kinshasa die met hun artistiek werk het sociale onrecht in hun land aanvechten en vragen stellen bij de erfenissen van kolonialisme. Het verhaal speelt zich af aan de vooravond van de uitgestelde Congolese verkiezingen. Via dynamische filmbeelden van de performances in Kinshasa's publieke ruimtes en gesprekken op locatie, ontdekken we de intenties van de kunstenaars. 

In ‘Faire-part’ regisseren Anne Reijniers en Rob Jacobs zij aan zij met de Congolese filmmakers Paul Shemisi en Nizar Saleh Hirji. Samen bouwen ze aan een film over de jonge kritische kunstenaars, maar de cineasten richten de camera ook op elkaar. Hun onderlinge relatie wordt daarmee deel van de film, en dient als rode draad die de verschillende delen van het verhaal verbindt.

fp2.jpg

TRAJECT

Sinds 2014 werken filmmaker Anne Reijniers en onderzoeker Rob Jacobs nauw samen. Onder de noemer ‘Échangeur’ initieerden ze verschillende subprojecten waarin steevast vragen rond kolonialisme, beeldvorming en de verhouding tussen initiator, deelnemer en publiek centraal stonden. Het project is een kruispunt van ideeën, interpretaties, verschillende soorten kennis en skills waarin ontmoetingen tussen makers met verschillende achtergronden en horizonten tot nieuwe narratieven leiden.

Hun vorige film ‘Échangeur’ werd onder andere vertoond op kunstenfestivals als de Transmediale in Berlijn (DE), Kinact in Kinshasa (DRC), Bâtard festival in Brussel (BE), op filmfestivals als Documentary Film Festival of Saint-Louis (SEN) en Kasselerdokfest (DE), en in musea als Garage Museum of Contemporary Art in Moskou (RU) en S.M.A.K. in Gent (BE).

fp3.png

INTENTIE MAKERS

Anne Reijniers - Ik vind het cruciaal om na te denken over welke verhalen we vandaag nodig hebben. Wij voegen als filmmakers beelden toe aan de wereld, wij dragen bij aan een stroom van representaties die ons wereldbeeld kleuren. Hoewel het belangrijk is om mistoestanden te benoemen, vraag ik me af of we verder kunnen gaan dan louter problemen vaststellen. Is het mogelijk om via cinema problemen kenbaar maken, maar ook een wereld te verbeelden die buiten deze problemen zou kunnen bestaan, beelden die de mogelijkheid tot verandering in zich dragen en de kijker activeren?

fp4.jpg

Nizar Saleh - 'Faire-part' toont hoe performancekunstenaars de humanitaire crisis in ons land, de DRC, adresseren. In een periode van electorale crisis en sociale onrust, stellen de kunstenaars vragen bij de verschuiving van pre-koloniale naar koloniale tijden en vervolgens naar postkoloniale tijden. Ze brengen sociale onrechtvaardigheden aan het licht en strijden tegen de alomtegenwoordige politieke demagogie. 

Het feit dat de film is gemaakt door Belgische en Congolese kunstenaars, en doordat dit expliciet wordt gemaakt in de film, biedt een postkoloniaal prisma om de performances te lezen. De expliciete aanwezigheid van het filmproces, geeft een inzicht in de moeilijke positie van de 7de kunst – cinema – in deze onrustige samenleving.

fp5.jpg

Rob Jacobs - Ik werk als onderzoeker rond de representatie van kolonialisme in Brussel en Kinshasa. Mijn interesse gaat in de eerste plaats naar de manieren waarop artistieke en activistische groepen de stad gebruiken om officiële discours te bevragen, en aandacht vestigen op de erfenissen van kolonialisme die ook het heden vormen. Steevast in samenwerking met mensen met verschillende expertises en achtergronden, bouw ik aan een actie-georiënteerde onderzoekspraktijk. Aan de hand van artistieke acties proberen we het debat open te trekken, en via uitwisseling tot nieuwe inzichten te komen.

Ik geloof in 'Faire-part', omdat er een nood is aan nieuwe verhalen die stereotiepe beelden doen wankelen. Ik denk dat er nood is aan een taal om over onderzoek te communiceren, die toegankelijker en prikkelender is dan het academische artikel. Ik denk dat er nood is aan een uitwisseling van ideeën tussen mensen aan verschillende kanten van het verleden, in plaats van een éénzijdige lezing. 

fp6.jpg

Paul Shemisi - 'Faire-part' is het resultaat van een zeldzame samenwerking in de filmwereld. Twee Congolese en twee Belgische filmmakers bundelen hun krachten om samen een film te realiseren. We zijn vier artiesten met een andere culturele achtergrond, die experimenteren met nieuwe manieren van verhalen vertellen. We tonen in de film performance kunstenaars, voor wie artistieke creatie een absolute noodzaak is, maar we tonen daarnaast ook een uitzonderlijke samenwerking tussen vier filmmakers. ‘Faire-part’ biedt een sensoriële reis door een miljoenenstad van oneindige creatie.

fp7.jpg