May
21
8:30 PM20:30

Visite op Visite: Fairuz Ghammam - البحر - ‘al bahr’

visite visite.jpg

Visite op Visite bij KASKcinema in Gent.

NL / Gedurende twee festivals per jaar toont De Imagerie unieke films van zowel beloftevolle makers als meer gevestigde namen in het Belgische documentaire, politieke en experimentele filmlandschap. De makers zijn steeds aanwezig en brengen naast hun eigen werk inspirerende films van andere makers mee om in dialoog te treden met het publiek.

Na twee volle zalen in Brussel en Antwerpen herhalen we het programma van Fairuz Ghammam in Gent. De avond is een ode aan de vrijheid van beweging, de verbeelding en het geduld via een reeks kortfilms en een lied.

Fairuz Ghammam - البحر - al bahr (2018, 17’)
Zintuiglijke cinema van het zuivere soort. Één enkel shot uit een andere wereld, niet echt ver weg, uit een ruimte, even uitgestrekt als claustrofobisch, even wild als rustig, even beheerst als ongecontroleerd. Radicale desoriëntatie die elk moment kan omslaan in radicale bevrijding. Geef je over en laat je meedrijven: elk verzet is nutteloos.

Fairuz over ‘Perpetuum Mobile’ door Einstürzende Neubauten (2004,13’) & ‘move, move’ door Fairuz (2005, 5’) & ‘Puddles, I don’t know’ (2018, 10’) door Anna Petruželová:

‘Perpetuum Mobile’, kon ik maar films opbouwen op de manier waarop ze dit lied vormgaven!

In ‘move, move’ beweer ik dat ik een verknochte roker ben, maar ik kan je met veel trots vertellen dat ik meer dan een jaar geleden ben gestopt.

‘Puddles, I don’t know’, We wachten op een plas: geen regen, gebarsten aarde, verwelkte bloemen of ritselend gras. De stad zonder plassen; mensen plaatsen kleine plastiek kommen met water voor de dieren op hun balkon. Het regent, tevredenheid. Verschillende plassen op verschillende plekken hebben verschillende vormen. Plas: iets onpraktisch: vuile schoenen. Plassen- en waterpret.


--------------------------------------------------------------

ENG / During its biannual film festival, De Imagerie shows unique films, from both promising as of more established names from the Belgian documentary, political and experimental film landscape. The makers are always present and bring along inspiring films by other filmmakers, besides their own work, to enter into a dialogue with the public.

After two well-attended screenings in Brussels and Antwerp, we repeat the program of Fairuz Ghammam in Ghent. The screenig is an ode to the freedom of movement, the imagination and patience through a series of short films and a song.

Fairuz Ghammam - البحر - al bahr (2018, 17’)
Sensory cinema of the pure kind. One single shot from another world, not that far away, from a space, as vast as claustrophobic, as wild as calm, as self-possessed as uncontrolled. Radical disorientation that can turn into radical freedom at any moment. Surrender and allow yourself to float along: any resistance is pointless.
An ode to the freedom of movement, the imagination and patience through a series of short films and a song.

Fairuz on by Einstürzende Neubauten (2004,13’) & ‘move, move’ by Fairuz (2005, 5’) & ‘Puddles, I don’t know’ (2018, 10’) by Anna Petruželová

‘Perpetuum Mobile’, If only I could structure films the way they shaped this song!

In ‘move, move’ I claim to be a devoted smoker, but with pride I can tell you that I quit smoking more than a year ago.

‘Puddles, I don’t know’, We are waiting for a puddle: no rain, cracked soil, withered flowers, grass rustling. The city without puddles; people are putting little plastic bowls with water for animals on their balconies. It’s raining, gladness. Different puddles on different places have different shapes. Puddle: something non-practical: dirty shoes. Puddles and water pleasure.

< Visite Film Festival is supported by Vlaams Audiovisueel Fonds, District Antwerpen & Het Bos>

View Event →
Mar
29
5:15 PM17:15

'Van ver staat het stil' - ANN ARBOR FILM FESTIVAL

still+from+afar.jpg

ANN ARBOR FILM FESTIVAL

FRIDAY, MARCH 29

Films in Competition 7 5:15pm | Michigan Theater Main Auditorium

Recent experimental, documentary, and animated films: Pwdre Ser: the rot of stars (Charlotte Pryce), Mr. Deer (Mojtaba Mousavi), La Sombra de un Dios / A God’s Shadow (Bernhard Hetzenauer), M52 (Yves Paradis), Still from afar (Eva van Tongeren)We Were Hardly More Than Children (Cecelia Condit), A Return (James Edmonds). 

View Event →