De Imagerie / Projecten / Visite Feb’19 / 18.02.2019

LAZARA ROSELL ALBEAR - YOKO OSHA: VOLUME II (2017, 49')
+ Face Deal (2014, 29’) by Mary Jimenez

Monday 18.02.2019 - 20:30
Het Bos, Ankerrui 5-7, Antwerpen

Lekker eten voor aanvang van het programma (om 19u)? Q kookt vanavond, stuur een mailtje naar q.boskeuken@gmail.com om te reserveren.

Lazara Rosell Albear - Yoko Osha: Volume II (2017, 49')

NL / Lazara Rosell Albear keert terug naar de magisch-realistische wereld van Santeria of Regla de Osha: de mysterieuze religie die in het geheim wordt beoefend door meer dan 70% van de Cubaanse bevolking, in het thuisland van de regisseur. De film verweeft een intieme verbeelding van deze traditie met zijn regels en rituele inwijdingen. Door het samenvoegen van verschillende filmstijlen wordt de film een subjectief zelfportret van de regisseur en de cultusvolgers. Het resultaat is een gelaagd werk waarin de plaats van het geloof en de universele menselijke zoektocht naar overleven, wordt onderzocht door middel van trance en heterotopieën.

EN / Lazara Rosell Albear returns to the magical-realist world of Santeria or Regla de Osha: the mysterious religion that is practiced secretly by more than 70% of the Cuban population, in the director's home country. The film interweaves an intimate picture of this tradition and its rules and ritual initiations. By bringing together different film styles, the film becomes a subjective self-portrait of the director and the cult followers. The result is a layered work in which the place of worship and the universal human search for survival are researched through trance and heterotopias.

Lazara Rosell Albear’s film choice Face Deal (2014,29’) by Mary Jimenez:

NL / “De 101-jarige vader van de regisseur is getroffen door de ziekte van Alzheimer. Zijn geheugenverlies veroorzaakt een ongemakkelijke situatie en roept vragen op over de aard van familie en identiteit. Wie is zij voor hem geworden? Een dialoog wordt opgestart tussen de twee mensen, een woordenwisseling, van fragmenten van zinnen die zichzelf verliezen in de leegte of in een hallucinerende toestand. De filmmaker probeert deze gefragmenteerde waanzin vormelijk te ontwikkelen door te werken op de textuur zelf van het beeld, waar er nergens meer op wordt scherpgesteld, waar alles wordt vervangen door onzekere en verwarde details.” - Luciano Barisone

EN / ‘‘The director’s 101-year-old father is afflicted with Alzheimer’s disease. His memory loss causes an uncomfortable situation and raises questions about the nature of family and identity. Who has she become to him? A dialogue is initiated between the two people, an exchange of words, of fragments of sentences that lose themselves in the void or in a hallucinatory state. The filmmaker tries to formally develop this fragmented frenzy by working on the very texture of the image, where nothing remains in focus anymore, where everything is replaced by uncertain and confused details.” - Luciano Barisone

vorige / volgende