De Imagerie / Projecten / Visite Feb’19 / 19.02.2019


FAIRUZ GHAMMAM -  البحر - AL BAHR (2018, 17’)
+ ‘I’m the Son of the Nile’ (2013, 2’) by Heba Y. Amin & ‘Perpetuum Mobile’ by Einstürzende Neubauten (2004,13’) & ‘move, move’ (2005, 5’) by Fairuz Ghammam & ‘Puddles, I don’t know’ (2018, 10’) by Anna Petruželová

Tuesday 19.02.2019 - 20:30 - in the presence of Fairuz Ghammam
Het Bos, Ankerrui 5-7, Antwerpen

Lekker eten voor aanvang van de film (om 19u)? Otark kookt vanavond, stuur een mailtje naar otarkproductions@gmail.com om te reserveren.

Fairuz Ghammam -  البحر - al bahr (2018, 17’)

NL / Zintuiglijke cinema van het zuivere soort. Één enkel shot uit een andere wereld, niet echt ver weg, uit een ruimte, even uitgestrekt als claustrofobisch, even wild als rustig, even beheerst als ongecontroleerd. Radicale desoriëntatie die elk moment kan omslaan in radicale bevrijding. Geef je over en laat je meedrijven: elk verzet is nutteloos.

EN / Sensory cinema of the pure kind. One single shot from another world, not that far away, from a space, as vast as claustrophobic, as wild as calm, as self-possessed as uncontrolled. Radical disorientation that can turn into radical freedom at any moment. Surrender and allow yourself to float along: any resistance is pointless.

Fairuz on ‘I’m the Son of the Nile’ (2013, 2’) by Heba Y. Amin & ‘Perpetuum Mobile’ by Einstürzende Neubauten (2004,13’) & ‘move, move’ (2005, 5’) by Fairuz Ghammam & ‘Puddles, I don’t know’ (2018, 10’) by Anna Petruželová

NL / Een ode aan de vrijheid van beweging, de verbeelding en het geduld door een reeks kortfilms en een lied.

 1. ‘I’m the Son of the Nile’ - Heba Y. Amin. Op 27 januari 2011, slaagden de Egyptische autoriteiten erin de internationale internettoegangspunten van het land af te sluiten als reactie op toenemende protesten. In één weekend tijd, ontwikkelde een groep programmeurs een platform genaamd Speak2Tweet waarmee Egyptenaren hun laatste nieuws op Twitter of voicemail konden posten, ondanks het beperkte internetverkeer.

  Dit project is een lopende collectie van experimentele films dat geselecteerde Speak2Tweet berichten gebruikt van voor de val van het Mubarak regime op 11 februari 2011 en deze plaatst tegenover verlaten structuren die de langdurige gevolgen van een corrupte dictatuur representeren. De revolutie werd de context waarin de emotionele staat van de Egyptisch psyche naar buiten toe werd uitgedrukt.

 2. ‘Perpetuum Mobile’, kon ik maar films opbouwen op de manier waarop ze dit lied vormgaven!

 3. In ‘move, move’ beweer ik dat ik een verknochte roker ben, maar ik kan je met veel trots vertellen dat ik meer dan een jaar geleden ben gestopt.

 4. Puddles, I don’t know’, We wachten op een plas: geen regen, gebarsten aarde, verwelkte bloemen of ritselend gras. De stad zonder plassen; mensen plaatsen kleine plastiek kommen met water voor de dieren op hun balkon. Het regent, tevredenheid. Verschillende plassen op verschillende plekken hebben verschillende vormen. Plas: iets onpraktisch: vuile schoenen. Plassen- en waterpret.

EN / An ode to the freedom of movement, the imagination and patience through a series of short films and a song.

 1. ‘I’m the Son of the Nile’ - Heba Y. Amin. On January 27th 2011, Egyptian authorities succeeded in shutting down the country’s international Internet access points in response to growing protests. Over one weekend, a group of programmers developed a platform called Speak2Tweet that would allow Egyptians to post their breaking news on Twitter via voicemail despite Internet cuts.

  This project is an ongoing collection of experimental films that utilizes select Speak2Tweet messages prior to the fall of the Mubarak regime on February 11, 2011 and juxtaposes them with the abandoned structures that represent the long-lasting effects of a corrupt dictatorship. Revolution became the context in which the emotional state of the Egyptian psyche was outwardly expressed.

 2. ‘Perpetuum Mobile’, If only I could structure films the way they shaped this song!

 3. In ‘move, move’ I claim to be a devoted smoker, but with pride I can tell you that I quit smoking more than a year ago.

 4. Puddles, I don’t know’, We are waiting for a puddle: no rain, cracked soil, withered flowers, grass rustling. The city without puddles; people are putting little plastic bowls with water for animals on their balconies. It’s raining, gladness. Different puddles on different places have different shapes. Puddle: something non-practical: dirty shoes. Puddles and water pleasure.

vorige / volgende