Back to All Events

23/02 - 20U30 : Fiona Tan - Ascent (2017, 80’) + Chris Marker - La Jetée (1962, 28’)

  • Het Bos Ankerrui 5-7 2000 Antwerpen Belgium (map)
FOOD by Otark is SOLD OUT for this evening - Tickets for the film 20h30 are still available!

FOOD by Otark is SOLD OUT for this evening - Tickets for the film 20h30 are still available!

NL

Fiona Tan - Ascent (2017, 80’)

De meest gefotografeerde berg ter wereld, de Japanse Fuji, pronkt op de duizenden foto's die de basis vormen van de film 'Ascent'. We zien de berg vanuit talrijke perspectieven, gefotografeerd door oneindig veel verschillende camera's in de laatste 150 jaar. Op de dynamische soundtrack bij de montage van de foto's, weerklinken de stemmen van twee fictieve personages - Mary, een Engelse vrouw en Hiroshi, haar overleden Japanse partner. Mary ontvangt een pakket met brieven en een verzameling foto's van haar overleden man. Het verslag van zijn beklimming van de berg Fuji brengt een stroom aan beschouwingen op gang.
 

Fiona Tan over La Jetée (1962, 28’) door Chris Marker

“Terwijl ik aan ‘Ascent’ werkte, mijn tweede langspeelfilm, waren de twee bekendste films van Marker: ‘La Jetée’ en ‘Sans Soleil’ mijn belangrijkste pijlers. Aangemoedigd door de creativiteit en intelligentie van deze ongrijpbare maker, durfde ik een 80 minuten durende film te bedenken, te schrijven en te bewerken enkel gebruikmakend van stilstaande beelden. Net als in ‘La Jetée’ heb ik geprobeerd de relatie tussen film en fotografie in vraag te stellen en de rol die het visuele geheugen daarin speelt. ‘La Jetée’ is een film die bij elke bezichtiging beter wordt, en al wie geïnteresseerd is in kunst en film, moet deze film minstens één keer in zijn leven bekijken.”


EN

Fiona Tan - Ascent (2017, 80’)

The most photographed mountain in the world, the Japanese Fuji, struts on all of the thousands pictures used to construct the film 'Acent'. We see Mount Fuji from numerous perspectives, photographed by endless different cameras, in the last 150 years. On the dynamic soundtrack we hear the voices of two fictional characters - Mary, an English woman and Hiroshi, her deceased Japanese partner. Mary receives a package with letters and a collection of photos from her deceased husband. The account of his ascent of Mount Fuji, sets in motion a stream of reflections.

 

Fiona Tan on La Jetée (1962, 28’) by Chris Marker

“While I was working on Ascent, my second feature length film, Marker’s two most well-known films: ‘La Jetée’ and ‘Sans Soleil’ were my key cornerstones. Encouraged by this elusive maker’s creativity and intelligence, I dared to conceive, write and edit an 80 minute film using still images entirely. Similar to ‘La Jetée’, I endeavoured to question the relationship between film and photography and the role which visual memory plays. ‘La Jetée’ is a film which gets better with every viewing, and anyone interested in art and in film should see this film at least once in their lifetime.”