Back to All Events

03/03 - 20U30 : Saddie Choua - The Chouas, A Work in Progress - #Episode 1 (25’) en #Episode 3 (24’) + Nicole Van Goethem: Een Griekse Tragedie (1985, 7’) + Heiny Srour: The Singing Sheikh (1991, 10')

  • Het Bos Ankerrui 5-7 2000 Antwerpen Belgium (map)
FOOD by Otark is SOLD OUT (19h) - TICKETS for the FILMPROGRAM still AVAILABLE (20h30)!

FOOD by Otark is SOLD OUT (19h) - TICKETS for the FILMPROGRAM still AVAILABLE (20h30)!

NL

Saddie Choua - The Chouas, A Work in Progress: #Episode 1 (25’) en #Episode 3 (24’)

Een oude foto van Saddie Choua’s vader en zijn vier broers ligt aan de basis van het werk ‘The Chouas – A Work in Progress’. Drie onder hen emigreerden, één keerde terug, twee broers bleven in Marokko. Vanuit dit autobiografisch element creëert Choua episodes waarin de vervreemding bij migrantenfamilies in Europa, de zelfportretten in de diaspora, de koloniale geschiedenis, en de schimmen van het thuisland worden afgetast. Autobiografische verhalen worden vermengd met geschiedenis, literatuur en populaire cultuur, de grenzen tussen fictie en non-fictie vervagen.

Een Griekse Tragedie (1985, 8’) door Nicole Van Goethem & Heiny Srour: The Singing Sheikh (1991, 10')

De animatiefilm ‘Een Griekse tragedie’ is het veelgeprezen debuut van Nicole Van Goethem. In de film zien we drie levende kariatiden die eeuwenlang een afbrokkelende tempel stabiel proberen te houden. Hun werk wordt steeds zinlozer. Met zachte humor toont de film begrip voor de menselijke zwakheden.

Saddie Choua kiest voor Visite een film uit het oeuvre van de Libanese filmmaakster Heiny Srour (°1945): 'The Singing Sheikh' (1991, 10').


EN

Saddie Choua - The Chouas, A Work in Progress: #Episode 1 (25’) en #Episode 3 (24’)

An old photo of Saddie Choua's father and his four brothers is the basis of the work ‘The Chouas - A Work in Progress’. Three of them emigrated, one returned, and two brothers stayed in Morocco. From this autobiographical element Choua creates episodes in which the alienation of migrant families in Europe, the self-portraits in the diaspora, the colonial histories, and the shadows of the homeland are scanned. Autobiographical stories are mixed with history, literature, and popular culture, so that the boundaries between fiction and non-fiction become blurred.

 

A Greek Tragedy (1985, 8’) by Nicole Van Goethem & A film  by  Heiny Srour

'A Greek Tragedy' is the critically acclaimed debut film animated by Nicole Van Goethem. In the film we see three living caryatids, which for centuries have been trying to keep a crumbling temple stable. Their work becomes meaningless. With a touch of humor, the film shows it’s understanding  for human weaknesses.