De Imagerie / Projecten / Kortfilmprogramma / 23 mei 2019

20190411 banner Kortfilm .jpg

23 mei 2019 - 20u30

Kortfilmprogramma met Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat, Maryam Tafakory, Meltse Van Coillie, Johann Lurf
€ 5
Het Bos, Ankerrui 5-7, 2000 Antwerpen

Sirah Fotghel Brutmann & Eitan Efrat - Perfect Cut.jpg

Perfect Cut (2018, 8’) - Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

EN / Diamonds are forever, imagined as an object of desire that circulates as condensed wealth. Forever abstracted, symbolised, push outside of time.

Diamonds are solid. Their solidity can easily carve through a lens or blind our eyes, severing our fetishistic attachment to the glitter of commodities, carving winding lines into our retina. But these lines can also draw speculative routes, crosscutting the boundaries that separate body and image, screen and lens, stone and fluid.

NL / Diamonds are forever, voorgesteld als een object van verlangen dat rondgaat als gecondenseerde rijkdom. Voor altijd geabstraheerd, gesymboliseerd, buiten de tijd geduwd.

Diamanten zijn massief. De hardheid kan gemakkelijk door een lens snijden of onze ogen verblinden. Onze fetisjistische gehechtheid aan de glitters van goederen wordt verbroken door de kronkelende lijnen die in ons netvlies worden gesneden. De lijnen kunnen ook speculatieve routes trekken en de grenzen overschrijden die lichaam en beeld, scherm en lens, steen en vloeistof van elkaar scheiden.

Maryam Tafakory - Taklif.jpg

Taklif (2014, 6’) - Maryam Tafakory

EN / Inner monologues, whispering, forms of (self) censorship, memories, notions of the secret, transitional objects and props are interwoven with syntax, semantics and embodied forms of language to create a split-screen, fictional scenario incorporating choreography, daily obligations and part-presences.

NL / Innerlijke monologen, gefluister, vormen van (zelf)censuur, herinneringen, noties van het geheim, objecten en rekwisieten zijn verweven met syntaxis, semantiek en belichaamde vormen van een taal gegoten in een split-screen, fictief scenario die zowel choreografie, dagelijkse verplichtingen en gedeeltelijke aanwezigheid omvat.

Meltse van Coillie - Elephantfish.jpg

Elephantfish (2018, 28’) - Meltse Van Coillie

EN / In elephantfish we are on board a ship drifting about on an endless sea. The crew of five each deal with the emptiness in time and space in their own ways. Imagination rises to the surface and gradually takes the helm …

NL / We bevinden ons op een schip dat ronddobbert in een eindeloze zee. De mannen aan boord gaan elk op hun eigen manier om met de leegte in tijd en ruimte. De verbeelding komt bovendrijven en neemt het roer langzamerhand over...

cavalcade lurf.jpg

Cavalcade (2019, 5') - Johann Lurf

EN / A specially designed waterwheel interacts with strobe light, synchronized with two 35mm cameras recording the scenery in stereoscopy. Our perception is tricked twice in a single moment: the illusion of the moving image is created in camera, while the illusion of standstill is forced by the strobe light onto the patterns of the waterwheel.

NL / Een speciaal ontworpen waterrad en stroboscooplicht werken op elkaar in, gesynchroniseerd met twee 35mm-camera’s die het fenomeen in stereoscoop filmen. Onze waarneming wordt tweemaal misleid op hetzelfde moment: de illusie van bewegend beeld wordt gecreëerd in de camera, terwijl het stroboscooplicht de illusie van stilstand in stand houdt op de patronen van het waterrad.