De Imagerie / Visite Aug'18 / Vrijdag 10 augustus                                                                                   vorige / volgende

Anne Ausloos - 'Suspensie' + Charles & Ray Eames - 'Powers of Ten and the Relative Size of Things in the Universe'

Vrijdag 10/08/2018 - 20:30 - In the presence of Anne Ausloos
Het Bos, Ankerrui 5-7, Antwerpen
Goegekruid kookt vanavond, alle borden zijn reeds uitverkocht!
10:8 Suspensie-Foto Anne Ausloos.jpg

Anne Ausloos - 'Suspensie' (1999, 60')

NL - Anne Ausloos verkent op poëtische wijze de intrinsieke waarde van het materiaal dat onze landschappen creëert: Aarde. Ze visualiseert de krachten en transformatie processen van klei door het bloot te stellen aan water, warmte, lucht en licht. Ze grijpt niet in, maar creëert de juiste omstandigheden. Ze is gefascineerd door objecten die natuurlijk zijn maar artificieel lijken of andersom. Anne Ausloos geeft tijdens Visite een introductie bij haar werk 'Suspensie'.

EN - Anne Ausloos explores in a poetic manner the intrinsic values of the material that creates landscapes: earth. She visualises the forces and transformation processes of clay by exposing it to water, heat, air and light. She does not intervene but creates the perfect circumstances. She is fascinated by objects that seems to be natural but are artificial and vice versa. During Visite, Anne Ausloos gives an introduction to her work 'Suspension'.

 

Anne Ausloos on ‘Powers of Ten and the Relative Size of Things in the Universe’ (1977, 9’) by Charles & Ray Eames:

NL - "‘Powers of Ten and the Relative Size of Things in the Universe’ begint met een slapende man in een park. Vanuit dat ankerpunt stijg je op tot duizelingwekkend ver in de kosmos en weer terug om dan door te dringen in de subatomaire wereld via de hand van diezelfde slapende man. Het in beeld brengen van de verbondenheid met zowel het uiterst kleine als het uiterst grote is wat mij doet kiezen voor deze film.

Deep time of geologische tijd is iets waar ik als kleikunstenaar mee geconfronteerd wordt. De klei waar ik nu mee werk komt uit de ondergrond en is 16 meter diep uitgegraven voor de restauratie en verstevigingswerken van de Schelde kaaimuren. Deze kleilagen zijn gevormd tussen 33,9 en 28,4 miljoen jaar geleden dus vóór de geboorte van de Schelde en vóór er sprake is van menselijke aanwezigheid op aarde. Het kunnen aanraken en observeren van die klei is een ervaring op zich. ‘Powers of Ten’ gaat nog oneindig veel verder in de tijd dan de ontstaansgeschiedenis van de aarde."

EN - "‘Powers of Ten and the Relative Size of Things in the Universe’ starts with a sleeping man at the park. From that anchor point you take off, thousands of miles far through the dazzling cosmos. And then all the way back to get through the subatomic world via the hand of the same sleeping man. To depict the interconnection between the utterly small and the extremely big, is what made me chose this film.

Deep time or geological time is something that confronts me as clay artist. The clay that I work with now comes from the sub-surface and has been dug out 16 meter deep in order of the restoration of the consolidation works of the Scheldt quay walls. These clay layers were formed between 33,9 and 18,4 millions of years ago, so before the birth of the Scheldt and before there was any human presence on earth. To touch and observe that clay is an experience in itself. ‘Powers of Ten’ goes much further back in time than the genesis of earth."

 

 vorige / volgende