Back to All Events

01/03 - 20U30: Edwin Carels - presentatie +vertoning ‘Homeless Movies’ (2016, 22’) + Vava - Vava's video (13’)

FOOD by Otark 19h00 - FILM 20h30

FOOD by Otark 19h00 - FILM 20h30

NL

Edwin Carels - Homeless Movies (2016, 22’): presentatie + kortfilms

“Een object is dood wanneer de levende blik erop is verdwenen.” (Chris Marker)

Edwin Carels doet onderzoek naar media-archeologie als methodologie. Hij vraagt kunstenaars om hun ‘levende blik’ op een archief of een bepaald item te werpen. Voor het project ‘Homeless Movies’ vroegen hij en Het Huis van Alijn zes jonge kunstenaars om uit een collectie home movies een nieuwe kortfilm te destilleren. De methodiek onderzoekt evoluties in beeldcultuur, identiteit, mediagebruik, geheugen, en de dynamiek tussen publieke en private context.

Met films van Mekhitar Garabedian, Eva Giolo, Katrin Kamrau, Jasper Rigole, Meggy Rustamova en Lisa Spilliaert.

 

Edwin Carels over ‘Vava's video’ door Vava (productiejaar onbekend, 13’)

“Het is via een mp4-formaat dat het lot van ‘Vava’, een in 2013 overleden man uit Eeklo, aan de oppervlakte kwam. Oorspronkelijk stond de opname op een VHS-band. Het verhaal van Vava blijft uiteraard een privé-geschiedenis, ook na zijn overlijden, maar deze ene videoband uit zijn nalatenschap verdient een publiek leven, als een intuïtieve mijmering over de kwetsbaarheid van elektronische home movies. Maar ook als een artefact vol referenties naar de geschiedenis van de audiovisuele media. En zelfs: als een spontaan staaltje mediakunst door een outsider artiest.”


EN

Edwin Carels - Homeless Movies (2016, 22’): presentation + shortfilms

"An object is dead when the living gaze on it has disappeared." (Chris Marker)

Edwin Carels conducts research into media archeology as a methodology. He asks artists to project their 'living gaze' on an archive or a specific item. For the 'Homeless Movies' project he and ‘Het Huis van Alijn’ asked six young artists to distil a new short film out of a collection of home movies. The methodology examines evolutions in visual culture, identity, media use, memory, and the dynamics between public and private contexts.

With films by Mekhitar Garabedian, Eva Giolo, Katrin Kamrau, Jasper Rigole, Meggy Rustamova and Lisa Spilliaert.

 

Edwin Carels on Vava’s video (year unknown, 13’) by Vava

“Through an mp4 format the fate of 'Vava', a man from Eeklo who died in 2013, surfaced. Originally, it was recorded on a VHS tape. The story of ‘Vava’ remains a private history, even after his death, but this one videotape from his inheritance deserves a public life, not only as an intuitive reverie about the vulnerability of electronic home movies but also as an artefact full of references to the history of the audiovisual media. And even: as a spontaneous piece of media art by an outsider artist."