Back to All Events

26/02 - 20U30 : Sanaz Azari - Salaam Isfahan (2010, 59’) + Forough Farrokhzad - The House is Black (1962, 22’)

  • Het Bos Ankerrui 5-7 2000 Antwerpen Belgium (map)
FOOD by Otark 19h00 - FILM 20h30

FOOD by Otark 19h00 - FILM 20h30

NL

Sanaz Azari - Salaam Isfahan (2010, 59’)

Onder het voorwendsel van het maken van portretten van voorbijgangers neemt de regisseur poolshoogte van Iran aan de vooravond van de herverkiezing van Mahmoud Ahmadinejad in juni 2009. De film portretteert een samenleving vóór, tijdens en na de verkiezingen, een korte droomperiode waarin verandering voelbaar wordt.

 

The House is Black (1962, 22’) door Forough Farrokhzad

Forough Farrokhzad is de meest gelezen Iraanse hedendaagse dichter en de bekendste vrouw in de Perzische literatuur. Farrokhzad werd geboren in Teheran in 1935, overleed op 32-jarige leeftijd en is tot op de dag van vandaag een grote inspiratiebron in poëzieminnend Iran. ‘The House is Black’ is haar eerste en enige film. Een tragische poëtische vertelling die een grote invloed heeft gehad op de moderne Iraanse cinema van Abbas Kiarostami en Mohsen Makhmalbaf, die vertelt over de levens en lichamen van mensen die tragisch misvormd zijn door lepra.


EN

Sanaz Azari - Salaam Isfahan (2010, 59’)

Under the pretext of making portraits of passers-by, the director checks upon the situation in Iran on the eve of the reelection of Mahmoud Ahmadinejad in 2009. The film portrays a society before, during and after the elections, a short dream period in which a change becomes tangible.

 

The House is Black (1962, 22’) by Forough Farrokhzad

Forough Farrokhzad is the most widely read Iranian contemporary poet, and the best-known woman in Persian literature. Farrokhzad was born in Tehran in 1935, she passed away at the age of 32 and is still a great inspiration in poetry-loving Iran today. 'The House is Black' is her first and only film. A tragic poetic narrative that has had a great influence on the modern Iranian cinema of Abbas Kiarostami and Mohsen Makhmalbaf, who talks about the lives and bodies of people who have been tragically deformed by leprosy.