Back to All Events

27/02 - 20U30 : Robin Vanbesien - Under These Words (Solidarity Athens 2016) (2017, 52’) + Ben Russell - Greetings to the ancestors (2015, 29’)

  • Het Bos Ankerrui 5-7 2000 Antwerpen Belgium (map)
FOOD by Otark 19h00 - FILM 20h30

FOOD by Otark 19h00 - FILM 20h30

NL

Robin Vanbesien - Under These Words (Solidarity Athens 2016) (2017, 52’)

Drie acteurs gaan op pad in het Athene van 2016. Ze luisteren naar medeburgers die actief zijn in verschillende solidariteitsorganisaties: een ziekenhuis, een apotheek, een keuken, een school. Aan de hand van gesprekken leren we de sociale verbeelding van deze burgers kennen als een levende praktijk. In confrontatie met de Atheense realiteit verdwijnen de acteurs naar de achtergrond en worden ze toeschouwers van de alledaagse handelingen van burgers die aan een alternatieve samenlevingsstructuur bouwen. De ontmoetingen werden het leidmotief van de film. Het adagium van de sociale beweging ‘dicht bij elkaar’ - een originele Griekse uitdrukking die in het Nederlands wordt vertaald als ‘solidariteit’ - werd de motivatie voor een doelgerichte heuristische methode tijdens het filmproces, zowel praktisch als politiek.

 

Robin Vanbesien over Greetings to the ancestors (2014, 28’) van Ben Russell

“Ik vind de film van Ben Russell - die zich focust op een zeer verontrustende realiteit - erg inspirerend omwille van zijn voorstel voor een 'droomcinema'. Deze ‘droomcinema’ is gebaseerd op de manier waarop 'historische acteurs' reeds diep geworteld zijn in de goddelijke kracht van dromen. ‘Greetings to the ancestors’ slaagt erin een film te zijn die de veranderlijke sociale realiteit kan omvatten zonder deze te bezetten.”


EN

Robin Vanbesien - Under These Words (Solidarity Athens 2016) (2017, 52’)

Three actors go on a journey through Athens. They seek to listen to fellow-citizens engaged in different organisations of the grassroots solidarity movement: a clinic, a pharmacy, a kitchen, a school. In the course of many conversations, the social dreams of the citizens unfolds as a living continuity. In the encounter with the Athinians, the idea of superposing an allegorical fiction of the ancient Greek tragedy upon the social present of Athens 2016 crumbled. The actors fell silent and withdrew into the role of listeners to the practical consciousness of the citizens, or what is being lived through organizing a society parallel to the Greek state. The encounter became the film’s leitmotiv, and the social movement’s adage ‘close to each other’ – the original Greek expression for what is translated to English as ‘solidarity’ – turned into an incentive for our hands-on heuristic method during the film process, both practical and political.

 

Robin Vanbesien on Greetings to the ancestors (2014, 28’) by Ben Russell

“Ben Russell’s film, which is drawn from historical actors’ investment in the divine power of dreams is greatly inspiring in regards to its proposal of a ‘dream cinema’. ‘Greetings to the ancestors’ focuses on a very disturbing reality, it suggests a kind of film-embodiment that stays close to the transitional social reality it struggles with, but without occupying it.”